การสักคิ้ว 6D SHADING

blog

คิ้ว 6D Shading คืออะไร?

คือการทำคิ้วที่มีการผสมผสานเทคนิค 3 เทคนิคเข้าด้วยกัน(ลายเส้น+สไลน์+ด็อด) เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับผิวบริเวณคิ้ว การทำคิ้ว 6D Shading ของแต่ละคน สีและลายเส้นที่ออกมาจะใกล้เคียงกันเพราะลักษณะผิวของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน ถ้าผิวที่มีสุขภาพดี สีคิ้วที่ออกมาจะดูฟุ้งๆ เต็มทรง มีวอลลุ่ม ผสมลาย เส้นสวยงามเป็นธรรมชาติ ส่วนผิวที่มีปัญหาหากช่างไม่มีความชำนาญเรื่องการใช้สี และไม่รู้ลักษณะผิว สีคิ้วที่ออกมาอาจจะดูทึบไม่สวย ดูไม่เป็นธรรมชาติ อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้

**เทคนิคแต่ละเทคนิคอยู่ที่ลักษณะผิวของลูกค้าค่ะ


*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล