จะสักคิ้วหรือจะเพ้นท์คิ้วดี !!

blog

ทางร้านไม่อยากให้คุนลูกค้าประเมินหรือวิเคราะห์ลักษณะผิวด้วยตัวเอง เพราะการทำคิ้วแต่ละแบบขึ้นอยู่ที่สภาพผิวแต่ละบุคคลเป็นหลัก  ควรให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ได้วิเคราะห์ ทราบถึงลักษณะผิวจึงจะลงมือสักหรือเพ้นท์คิ้วได้ค่ะ เพราะม่ายงั้นก็จะเกิดปัญหาสีกระจายตัวใต้ผิวหนัง และสีจะกลับดำในภายหลังได้ค่ะ #เชิญปรึกษาเรื่องผิวก่อนสักฟรีกับทางร้านได้เลยค่ะ 


*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล