เราใส่ใจทุกขั้นตอนในการทำคิ้ว ความสะอาดความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะ

blog
สถาบันเราใส่ใจทุกขั้นตอนการทำงาน วัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตราฐานจากอเมริกา เน้นความสะอาด ปลอดเชื้อ โดยอ.จี จบด้านวิทยาศาตร์ความงามได้รับการรับรองโดยรัฐบาลประเทศเกาหลีและประเทศไทย จึงเป็นข้อการันตรีได้ถึงความมีสุขอนามัยที่ถูกต้อง

*ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับเฉพาะบุคคล