image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล

EYELINER / INNER LINER

รายละเอียด

การสักขอบตาเป็นการเพิ่มมิติรอบดวงตา ทำให้ใบหน้าดูคม โฉบเฉี่ยว มีมิติ ลดความหน้าสดในชีวิตประจำวัน การสักขอบตาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ค่ะ การสักขอบตาแบบ (EYELINER) คือการสักตาตามแนวชั้นขนตาขึ้นไปเหนือขนตาประมาณ 1.5-2.0mm อยู่ที่ลักษณะของรูปตาและความเหมาะสม ผลที่ได้จะทำให้หน้าดูมีมิติมากและมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นแถมประหยัดเวลาในการกรีดอายไลน์เนอร์ในแต่ละวัน การสักแบบ Inner Liner คือ การสักใต้ขนตาลงมาหาเปลือกตาชั้นล่างจนชิดลูกในตา การสัก Inner Liner จะดูไม่ค่อยรู้ว่าสักมา ผลที่ได้ลักษณะตาจะดูคมขึ้นมีวอลลุ่มมีมิติ แถมทำให้ตาดูแบ๊วขึ้นอีกด้วยค่ะ สีที่ใช้เป็นสีอันดับหนี่งของอเมริกาค่ะ (Kolorsource)