image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล

HAIRLINER

รายละเอียด

เทคนิคการแก้ปัญหาผมบาง ให้ผมกลับมาดูหนาเสมือนธรรมชาติอีกครั้ง โดยวิธีการเพ้นท์หรือสัก ด้วยสีที่ติดทน ติดนาน เพิ่มความมั่นใจในบุคลิคด้วยเทคนิคจากประเทศเกาหลี