image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล

LIPS COLOR CHANGE

รายละเอียด

เปลี่ยนสีริมฝีปากอันหมองคล้ำอันเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการใช้ลิปสติก ให้กลับมาดูสวยเป็นธรรมชาติอีกครั้ง ด้วย "เทคนิค 3D" เฉพาะที่นี่เท่านั้น อุปกรณ์และสีที่ใช้ ปลอดภัย 100% ติดทน ติดนาน สีไม่กลับมาดำภายหลัง ด้วยสีชั้นนำอันดับ 1 ของอเมริกา (Kolorsource) "ผลรับที่ได้แตกต่างกันไปแล้วแต่บุคคล"