image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล
image
*ผลลัพธ์แตกต่างกันแล้วแต่บุคคล

BODY TATTOO

รายละเอียด

การสักแนว Beauty Makeup เป็นการสักเผื่อแก้ปัญหาผิวที่เกิดจากรอยแผลเป็นหรือรอยแผลที่เกิดจากการผ่าตัด, แผลไฟไหม้, ปานขาว, ปานดำ ซึ่งทำให้ผู้ที่เป็นเกิดความไม่มั่นใจในการดำเนินชีวิตประจำวันจนเกิดปมด้อย การสักแนว Beauty Makeup นอกจากจะช่วยลดปัญหาผิวที่มีลักษณะดังกล่าวแล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามบนผิวหนังในแนวศิลปะอีกด้วย